Andrea Krestianová

(v divadle od roku 2017)
Profil
Hosťujúca herečka divadla.
 
Umelecké vzdelanie
Akadémia umení - Banská Bystrica (SK)
    - úplné umelecké vzdelanie (Mgr. art.)

 

Divadelné postavy
Dlhý nos - Starý sultán, Sluha, Slúžka, Vojak, Trhovníčka 
 
 
Spolupráca s inými divadlami
Bábkové divadlo na rázcestí
Harry teater
Divadlo z domčeka