Pripravujeme

 
V spolupráci s Thalia Teatro činoherno-bábkovú rozprávku Sándora Petőfiho

VÍŤAZ JANKO

RÉŽIA: Peter Weinciller a.h.
DRAMATURGIA: Juraj Fotul a.h.
ÚČINKUJÚ: Monika Necpálová a Peter Kamenský
 
SCÉNOGRAFIA, BÁBKY, GRAFIKA: Marcel Mészáros a.h.
FOTO: Emília Kamenská
PRODUKCIA: Thalia Teatro & Divadielko Concordia
 
PREMIÉRA: 7/2019
 
Predstavenie vznikne s finančnou podporou FONDU NA PODPORU UMENIA
 
 
 
Bábkovú hru pre dospelých inšpirovanú známou drámou Johanna Wolfganga Goetheho

FAUST

KONCEPT: kolektív DC
RÉŽIA: Peter Luptovský
ÚČINKUJÚ: Mária Fabriková a Peter Kamenský
 
ÚPRAVA BÁBOK: Katarína Mažáryová a.h.
GRAFIKA: Samuel Borsík a.h.
FOTO: Emília Kamenská
PRODUKCIA: Divadielko Concordia
PREMIÉRA: 8/2019