PROGRAM

                                                                                                                                                                            
                                          
    
   24.03.2018    HUNCÚT GAŠPAR    Hriňová    MsKS - spoločenská sála     15:00   zájazd
                    
                       Verejné predstavenie v rámci festivalu Hriňovské Dni Divadla 2018
 
   Vstupné: 
    Viac info: www.hrinovskedivadlo.sk 
 
 
    
   15.04.2018    DLHÝ NOS    Hnúšťa    MsKS     15:00   zájazd
                    
                       Verejné predstavenie 
 
   Vstupné: 
    Viac info: www.mskshnusta.sk
 
 
 
 
Rezervácia vstupeniek na domáce predstavenia na t.č. 0948 634 335, alebo e-mailom: divadielkoconcordia@gmail.com
(Upozornenie: V Divadielku Concordia je obmedzená kapacita 25 divákov / predstavenia pre dospelých a 35 divákov / predstavenia pre deti)
 
 
 

Zmena programu vyhradená

    29.1.2017    HUNCÚT GAŠPAR    Viedeň    Spolok SOVA Viedeň (Otto-Bauer-Gasse 23/11)    16:00    zájazd
                    
                       Vstupné:    dobrovoľný príspevok
 
 
                          www.slovaci.at