PROGRAM

                                              
 
 
    
   05.05.2018    NÁVŠTEVA MLADEJ DÁMY    Banská Štiavnica     Divadielko Concordia (Jána Palárika 4)    18:00   hosť mesiaca
                    
                  Hosťujúca komédia Celkom malého divadla, ktorá získala množstvo ocenení (Zlatý Gunár - Kremnické Gagy) 
                Podujatie podporilo Mesto Banská Štiavnica
   Vstupné: 5,00 eur
    Predpredaj vstupeniek od 15.4. v TULSI reštaurácia & čajovňa (Radničné námestie 13)
 
 
    
   01.06.2018    HUNCÚT GAŠPAR    Banská Štiavnica     Divadielko Concordia (Jána Palárika 4)    17:00   repríza rozprávky
                    
                 Srdečne pozývame na DEŇ DETÍ všetky deti do nášho/vášho divadla na bábkovú rozprávku 
                
   Vstupné: 3 eurá / predpredaj, 4 eurá/ v deň predstavenia
pozn.: Pre každé dieťa bude pripravené aj malé prekvapenie!
Predpredaj vstupeniek od 18.5. v TULSI reštaurácii & čajovni (Radničné námestie 13, Banská Štiavnica)
Obmedzená kapacita 30 miest
 
 
Rezervácia vstupeniek na domáce predstavenia na t.č. 0948 634 335, alebo e-mailom: divadielkoconcordia@gmail.com
(Upozornenie: V Divadielku Concordia je obmedzená kapacita 25 divákov / predstavenia pre dospelých a 35 divákov / predstavenia pre deti)
 
 
 

Zmena programu vyhradená

    29.1.2017    HUNCÚT GAŠPAR    Viedeň    Spolok SOVA Viedeň (Otto-Bauer-Gasse 23/11)    16:00    zájazd
                    
                       Vstupné:    dobrovoľný príspevok
 
 
                          www.slovaci.at